HISTORIEN OM SELSKABET | BYGNINGEN | LEJERNE | KONTAKT |
   
  Under Solen a/s Udvider!  
 


Under Solen er i gang med at opføre 2 tilbygninger til bygningen. Projektet er støttet af LAG Halsnæs-Gribskov og Den Europæiske Landbrugsfond til støtte for Udvikling af Landdistrikterne.


 
  Under Solen a/s - den første erhvervsbygning i Torup, Hundested.  
 


Bygningen er - så vidt det har været muligt - opført i sunde og økologiske materialer:

  • Til isolering i væggene har vi valgt hørisolering, som er et rent naturprodukt. Der er således ikke brugt nævneværdig energi i fremstillingsprocessen (således som det fx er tilfældet med rockwool). Arbejdsklimaet i forbindelse med isolering med hør er endvidere langt mere behageligt, idet produktet ikke indeholder ubehagelige og sundhedsskadelige fibre.
  • Til isolering i taget har vi brugt granuleret avispapir (papiruld). Igen har vi fat i et godt naturprodukt, som er både behageligt og nemt at arbejde med.
  • Som indvendige vægge har vi brugt ubrændte lersten, som efterfølgende er pudset op med ler for til sidst at blive malet med silikatmaling eller behandlet med naturlig bivoks. Igen er den brugt langt mindre energi til fremstillingsprocessen, når vi sammenligner med fx mursten og cement, og igen har arbejdsklimaet været langt mere behageligt. Kombinationen af hør og ubrændte lersten giver en god buffer i forbindelse med både fugt og varme. Ubrændte lersten kan nemlig optage mere fugt og varme end brændte sten, ligesom hør og papiruld midlertidigt kan optage fugt, således at denne ikke kondenserer med fugtskader til følge.
  • Husets udvendige beklædning er sammen med borde, bænke og hylder - samt det meste af konstruktionstræet købt direkte fra skoven og efterfølgende savet op på stedet. Resultatet er at vi har fået en rigtig god Douglas gran, hvor vi selvfølgelig har anvendt kernetræet til den udvendige beklædning og de store stammer til borde og diske. Douglas er selvkonserverende og rigtigt opsat med luftcirkulation rundt om træet og god afstand til jorden er det unødvendigt med yderligere behandling i form af maling eller anden imprægnering.
  • Ved at købe dansk træ og selv save det op har vi sparet en del transport i forbindelse med byggeriet. I det hele taget har vi forsøgt at handle så lokalt som muligt, ligesom stort set alle håndværkerne er hyret fra lokalområdet.
  • I regnvejr bliver alt tagvandet ledt i lukkede rør direkte hen til en nedgravet regnvandstank (ca. 3 meter fra dig) på 8.000 liter. Vandet filtreres undervejs og anvendes i bygningen til toiletskyld og til tøjvask. På den måde er vi med til at spare på Halsnæs sparsomme vandreserver og som en kærkommen tillægsgevinst, så er toiletterne nemmere at rengøre, fordi der ikke er kalk i vandet, ligesom vi bruger mindre vaskepulver og får blødere tøj.
  • Energier til bygningen kommer fra et rapsoliefyr, som via gulvvarme fordeler varmen i de forskellige rum - afhængigt af behovet. Omvendt er grøntsagsrummet uisoleret nedadtil samtidig med at ventilationsanlægget suger den varme luft ud fra toppen af rummet. Kombineret med kraftig og effektiv isolering, håber vi derved at kunne minimere energiforbruget.

Det har taget 2 år, at opføre bygningen, som nu er lejet ud til butikken Taraxacum og brødfabrikken Kornsang .

Bygningen ejes af aktieselskabet Under Solen a/s, som med en aktiekapital på 1.2 mill. kr. og en aktionærkreds på 150 personer har formået at opføre Torups første Økologiske erhvervsbygning.

Hvis du vil være med til at satse på fremtiden, er du velkommen til at få et aktieprospekt i butikken eller caféen. Tak fordi du gav dig tid til at læse om vores økologiske byggeri.

Under Solen a/s.